Stichting vrienden van de Travalje

Oprichting juli 2008

Een teruggevonden travalje die 25 jaar opgeslagen had gelegen is door de Stichting gerestaureerd en teruggeplaatst. Ook hebben we bemiddeld bij het uitvoeren van een restauratie van een travalje. Diverse gemeenten zijn door ons aangeschreven om hen te wijzen op het belang van de travaljes die in hun gemeente aanwezig zijn en die verwaarloosd of op zijn minst wat onderhoud kunnen gebruiken.

Heden

Inmiddels is de inventarisatie van de aanwezige travaljes in Zeeland vrijwel afgerond. Op de website van de Stichting staat een kaartje waarop de nog aanwezige travaljes in Zeeland zijn afgebeeld en foto’s van deze travaljes. Ook staan er op de site oude aanzichtkaarten en afbeeldingen en stukjes uit oude kranten van travaljes uit vroeger tijden.